Työnohjaus

Työnohjauksessa yksittäinen työntekijä, työpari tai tiimi voivat asettua rauhassa pohtimaan työhönsä liittyviä kysymyksiä työnohjaajan kanssa. Työnohjaaja voi auttaa asiakkaista reflektoimaan omaa suhdettaan työhön ja löytämään omia merkityksiään työhön liittyen. Työnohjauksessa voidaan myös pohtia työn rakenteita tai sellaisia osa-alueita, jotka kaipaavat muutosta. Työntekijä on itse oman työnsä asiantuntuja ja työnohjaajan asiantuntemus kohdistuu ohjaukseen ja vuorovaikutuksellisiin tekijöihin.

Työnohjauksessa voidaankin keskittyä myös työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen ja sen parantamiseen.

Sosiaali- ja terveysalalla on käytetty myös niin sanotua case-työnohjausta, jossa työntekijät voivat pohtia esimerkiksi hankalaa tai voimakkaita tunteita herättävää asiakastilannetta. Työnohjaaja voi kuitenin tulla myös täysin toiselta ammattialalta, mikä voi joskus tuoda toivottua ulkopuolisuutta ohjaukseen. Psykoterapeuttina voin myös antaa kriisityönohjausta tilanteessa, jossa työryhmä on kokenut jotakin poikkeuksellista, mutta tällöin on hyvä miettiä, onko syytä olla yhteydessä myös työterveyshuoltoon.

Työnohjaus on prosessi ja tavallisesti sopimukset tehdään vuodeksi kerrallaan, mutta toisinaan myös lyhyemmät prosessit voivat olla paikallaan. Tapaamistiheys voi työnohjauksessa olla muutamia viikkoja ja yksittäisen tapaamisen kesto vaihtelee 90 minuutin ryhmäohjauksista 60 minuutin yksilöohjaukseen. Työnohjauksen tavoitteet sovitaan aina yhdessä tilaajan ja asiakkaan kanssa.

Työnohjaukset tapahtuvat joko asiakkaan tiloissa, vastaanotollani Keravalla (max 5 hlö) tai etäyhteydellä.