Tietoa minusta

Matti Lakkavaara


Perhe- ja pariterapian psykoterapeutti

Työnohjaaja (STOry)

Kouluttajapsykoterapeutin koulutuksessa


Psykoterapeuttina

Olen koulutukseltani perhe- ja pariterapian psykoterapeutti ja minulla on Valviran myöntämä oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Koulutukseni viitekehys on voimavarakeskeinen ja työskentelyssäni painottuvat dialogisuus ja läsnäolo tässä hetkessä. Pyrin huolehtimaan siitä, että tapaamisellani olisi sellainen turvalinen tila, jossa vaikeidenkin asioiden jakaminen tuntuisi mahdolliselta. Yritän myös huolehtia siitä, että kaikkien äänet tulisivat kuulluksi ja että löytäisimme tilaa aidolle pohdinnalle ja uudelle ymmärrykselle - yhdessä.

"Terapia on sellaisen turvallisen tilan luomista, jossa se, mikä on, voi olla juuri se, mikä on - sellaisenaan! Jotta siitä voisi tulla sellaista kuin siitä on mahdollista tulla" -Tapio Malinen 2017

Työnohjaajana

Olen työnohjaajana dialoginen ja luotan prosessiin, jossa yritämme yhdessä ymmärtää asioita moninäkökulmaisesti. Ohjauksissani pääasiassa keskustellaan - tarvittaessa erilaisten reflektiivisten rakenteiden avulla. Olen ohjannut paljon Sote-alan toimintayksiköissä, mutta olen erityisen kiinnostunut kaikesta työstä, joissa ollaan tekemisissä ihmisten kanssa. Erikoisalaani ovat vaativat vuorovaikutustilanteet.

Työkokemuksestani

Minulla on 20 vuoden kokemus lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä, erilaisissa tehtävissä sosiaalihuollossa. Perheterapeuttista työtä olen tehnyt vuodesta 2017 saakka ja psykoterapeutiksi valmistuin 2021.

Työhistoriaani

 • Lastensuojelun systeemisen työotteen perheterapeutti 09/2021 - edelleen
 • Perhekuntoutuksen ohjaaja 03/2022 - edelleen
 • Erityistyöntekijä 08/2020 - 03/2022
 • Jalkautuva perheterapeutti 02/2020 - 08/2020
 • Ohjaaja 05/2004 - 02/2020

Koulutushistoriaani

 • Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutin koulutus (meneillään)

 • Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op / 2024

 • Perhe- ja pariterapian psykoterapeuttikoulutus 67 op / 2021

 • Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op / 2018

 • Psykologian perusopinnot 25 op / 2018

 • Fysioterapeutti, AMK 140 ov / 2004