Tietoa minusta

.

Matti Lakkavaara


Perhe- ja pariterapian psykoterapeutti

Työnohjaajakoulutettava


Psykoterapeuttikoulutuksestani

Olen koulutukseltani perhe- ja pariterapian psykoterapeutti ja minulla on Valviran myöntämä oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Koulutukseni viitekehys on voimavarakeskeinen ja työskentelyssäni painottuvat dialogisuus ja läsnäolo tässä hetkessä. Pyrin huolehtimaan siitä, että tapaamisellani olisi sellainen turvalinen tila, jossa vaikeidenkin asioiden jakaminen tuntuisi mahdolliselta. Yritän myös huolehtia siitä, että kaikkien äänet tulisivat kuulluksi ja että löytäisimme tilaa aidolle pohdinnalle ja uudelle ymmärrykselle - yhdessä.

"Terapia on sellaisen turvallisen tilan luomista, jossa se, mikä on, voi olla juuri se, mikä on - sellaisenaan! Jotta siitä voisi tulla sellaista kuin siitä on mahdollista tulla" -Tapio Malinen 2017

Työnohjaajakoulutuksestani

Perheterapeutin ja työnohjaajan koulutuksissa on paljon yhteistä. Vaikka työnohjaus ei ole terapiaa, sopivat samat dialogisuuden ja reflektiivisyyden periaatteet mainiosti myös tähän kontekstiin. Aloitin voimavarakeskeisen työnohjaajakoulutuksen tammikuussa 2022 ja valmistun helmikuussa 2024. Työnohjaukseni on pääasiassa keskustelua ja tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Hyödynnän mielelläni myös työnohjauksessa perheterapiaosaamistani ja pitkää kokemustani psykososiaalisesta auttamistyöstä ja teen tarvittaessa myös niin sanottuja case-työnohjauksia. Minun kysymykseni kuuluu usein: Miten meidän kannattaisi olla juuri näiden ihmisten kanssa, jotta he voisivat alkaa kukoistaa?

Työkokemuksestani

Pohjakoulutukseltani olen fysioterapeutti (AMK), mutta sitä työtä en ole ehtinyt ikinä tehdä. Urani kallistui jo opintojen loppuvaiheessa toisenlaisen auttamistyön pariin ja olen työskennellyt nyt 18 vuoden ajan ohjaajan, erityistyöntekijän ja perheterapeutin tehtävissä julkisella sektorilla, pääasiassa lastensuojelussa. Perheterapeuttista työtä olen tehnyt vuodesta 2017 saakka ja psykoterapeutiksi valmistuin 2021.

 • Työnohjaaja 01/2022 - edelleen
 • Lastensuojelun systeemisen tiimin perheterapeutti 09/2021 - edelleen
 • Perhekuntoutuksen ohjaaja 03/2022 - edelleen
 • Erityistyöntekijä 08/2020 - 03/2022
 • Jalkautuva perheterapeutti 02/2020 - 08/2020
 • Perheterapeuttisen työskentelyn tiimi sosiaalihuollon asiakkaille 03/2017 - 09/2019
 • Ohjaaja 05/2004 - 02/2020

Koulutuksiani

 • Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op (meneillään)
 • Lastensuojelun systeemisen työotteen koulutus / 2021
 • Perhe- ja pariterapian psykoterapeuttikoulutus 67 op / 2021
 • Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op / 2018
 • Psykologian perusopinnot 25 op / 2018
 • Sosiaalihuollon kirjaamisvalmentaja / 2017
 • Fysioterapeutti, AMK 140 ov / 2004