Psykoterapia

.

Psykoterapiasta yleisesti

Psykoterapia on tutkitusti vaikuttava keskustelumuotoinen hoitomuoto erilaisissa mielenterveyden haasteissa, elämän kriiseissä tai muissa hankalissa tilanteissa, joissa toivotaan muutosta tai tarvitaan apua selviytymiseen. Erilaisia psykoterapiasuuntauksia on olemassa kymmeniä ja itse edustan perhe- ja pariterapian voimavarakeskeistä suuntausta.

Perheterapia

Perheterapialla voidaan hoitaa yksittäisen perheenjäsenen mielenterveyden pulmaa, perheen jumiutuneita vuorovaikutussuhteita tai tukea perhettä heitä kohdanneessa kriisissä. Perheterapia voi myös olla hyödyllistä jonkin perheenjäsenen yksilöterapian rinnalla. Erilaiset kokoonpanot ja niiden vaihtelu tarpeen mukaan on tyypillistä perheterapialle. Terapiaan voi tulla myös perhe, jonka kaikki jäsenet ovat jo aikuisia. Vastaanotolleni perheterapiaan voi hakeutua tilanteesta riippuen joko omakustanteisesti tai HUS:n palvelusetelillä. Toistaiseksi en voi ottaa vastaan KELA:n kuntoutuspsykoterapian asiakkaita.

Pariterapia

Pariterapialla voidaan niin ikään hoitaa pariskunnan toisen jäsenen mielenterveyden pulmaa tai parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia. Myös monet eroa pohtivat tai eroon päätyneet parit tulevat pariterapiaan pohtimaan, miten edetä haastavassa tilanteessa. Tällä hetkellä vastaanotolleni pariterapiaan voi hakeutua omakustanteisesti tai HUS:n palvelusetelillä. KELA:n kuntoutuspsykoterapia-asiakkaita en toistaiseksi voi ottaa vastaan.

Yksilöterapia

Tarjoan myös yksilöpsykoterapiaa voimavarakeskeisellä ja perheterapeutisella otteella ja yksilöterapiaan vastaanotolleni voi tulla omakustanteisesti tai vaikkapa vakuutusyhtiön tms. maksusitoumuksella. KELA:n tai HUS:n yksilöpsykoterapia-asiakkaita en valitettavasti voi ottaa vastaan. Yksilöterapiaa tarjoan myös suojatulla etäyhteydellä.

Käynti kerrallaan terapia

Käynti kerrallaan -terapian taustalla on ajatus siitä, että jo 1 - 3 tapaamista riittää monissa tilanteissa käynnistämään tarvittavan muutoksen. Käynti kerrallaan -terpiassa tavataan ensin yhden kerran eikä pidempää sitoutumista edellytetä. Seuraava tapaaminen sovitaan aina tarpeen mukaan. Mikäli pidempää terapiajaksoa kuitenkin tarvitaan, etsitään siihen yhdessä paras mahdollinen ratkaisu.