Psykoterapia

Psykoterapiasta yleisesti

Psykoterapia on tutkitusti vaikuttava keskustelumuotoinen hoitomuoto erilaisissa mielenterveyden haasteissa, elämän kriiseissä tai muissa hankalissa tilanteissa, joissa toivotaan muutosta tai tarvitaan apua selviytymiseen. Erilaisia psykoterapiasuuntauksia on olemassa kymmeniä ja itse edustan perhe- ja pariterapian voimavarakeskeistä suuntausta.

Perheterapia

Perheterapialla voidaan hoitaa yksittäisen perheenjäsenen mielenterveyden pulmaa, perheen jumiutuneita vuorovaikutussuhteita tai tukea perhettä heitä kohdanneessa kriisissä. Perheterapia voi myös olla hyödyllistä jonkin perheenjäsenen yksilöterapian rinnalla. Erilaiset kokoonpanot ja niiden vaihtelu tarpeen mukaan on tyypillistä perheterapialle. Terapiaan voi tulla myös perhe, jonka kaikki jäsenet ovat jo aikuisia. Vastaanotolleni perheterapiaan voi hakeutua tilanteesta riippuen joko omakustanteisesti, HUS:n palvelusetelillä tai KELA:n kuntoutuspsykoterapia-asiakkaana.

Pariterapia

Pariterapialla voidaan niin ikään hoitaa pariskunnan toisen jäsenen mielenterveyden pulmaa tai pohtia parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Myös monet eroa pohtivat tai eroon päätyneet parit tulevat pariterapiaan pohtimaan, miten edetä haastavassa tilanteessa. Vastaanotolleni pariterapiaan voi hakeutua omakustanteisesti, HUS:n palvelusetelillä tai KELA:n kuntoutuspsykoterapia-asiakkaana.

Yksilöterapia

Tarjoan myös yksilöpsykoterapiaa voimavarakeskeisellä ja perheterapeuttisella otteella ja yksilöterapiaan vastaanotolleni voi tulla omakustanteisesti tai vaikkapa vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. KELA:n tai HUS:n yksilöpsykoterapia-asiakkaita en valitettavasti voi ottaa vastaan. Yksilöterapiaa tarjoan myös suojatulla etäyhteydellä.