Matin Terapia & Työnohjaus

- Vahvasti Dialoginen -

Matti Lakkavaara

Olen voimavarakeskeinen perhe- ja pariterapian psykoterapeutti sekä koulutusvaiheen työnohjaaja Uudellamaalla. Vastaanottoni sijaitsee Keravalla ja palvelen psykoterapian osalta HUS:n palvelusetelillä perheterapiaan tai pariterapiaan hakeutuvia asiakkaita. Omakustanteisesti vastaanotolleni voi tulla niin perhe-, pari- kuin yksilöterapiaankin. Työnohjaajana toiminta-alueeni on Uusimaa ja sen lähialueet.

Työskentelyni pohjautuu vahvasti dialogisuuteen ja uuden ymmärryksen etsimiseen. Vahvuuksiani ovat kunnioittava kohtaaminen ja aito läsnäolo tässä hetkessä. Pyrin huolehtimaan tapaamisillani siitä, että kaikki tulisivat kuulluksi ja vaikeidenkin asoiden ottaminen puheeksi olisi mahdollista turvallisella tavalla. Myös huumori on tapaamisillani sallittua.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Palveluni

Koulutukset (tulossa)